Uvod

Veliki broj privrednih subjekata ostvaruje značajne prihode od dela privrede koji se zove:,,Proizvodnja i prodaja nakita”. Nažalost, mali broj njih se bavi proizvodnjom nakita od plemenitih metala. Otuda i česti komentari kupaca, uglavnom zasnovanim na proizvoljnim i nestručnim objašnjenjima, upravo ljudi iz dela koji se ne bavi proizvodnjom nakita, o kvalitetu nakita od plemenitih metala, vezano za poreklo izrade (države ili proizvođača). Ovakvi i slični komentari naših kupaca, imaju veoma štetan uticaj na rad cele grupacije. U radu će se posebno obratiti pažnja na šuplji nakit, obzirom da je on proizveden od najmanje dva, a često nekoliko delova, koji su među sobom sastavljeni zlatnim lemom. Pored toga, usled potrebe za žigosanjem nakita od strane državne ustanove, naš zakon je definisao, da svaki prizvod bude tehnički i fizički potpuna celina. Estetika proizvoda je jedna od najvažnijih komponenti u proizvodnji bilo kog dela nakita, te će se tome posebno obratiti pažnja. Najvažnije u svemu ovome je da kvalitet legure, u smislu finoće (količina zlata u leguri),kao i kvalitet lema bude po propisanim vrednostima, tj u granicama propisanih vrednosti.

Cilj ovog rada je, da se barem delu stručne javnosti, pojasni problem proizvodnje nakita a time i da doprinos opštem razjašnjenju problema kvaliteta tog istog nakita, a na osnovu iskustva autora.

PROIZVODNJA ŠUPLJEG NAKITA

Proizvodnja šupljeg nakita obavlja se u nekoliko operacija, prema redosledu koji će biti opisan u nastavku rada (osim šupljih lančastih proizvoda):

1. Izrada legure za proizvodnju, finoće 585/1000;

2. Livenje u kokilama ingota – odlivka za valjanje;

3. Valjanje na predviđenu dimenziju debljine lima, sa redovnim međufaznim i završnim žarenjem;

4. Hemijska priprema površine lima (bajcovanje);

5. Prosecanje i duboko izvlačenje poluproizvoda;

6. Izrada lema za spajanje poluproizvoda, finoće 585/1000;

7. Lemljenje poluproizvoda (jedna od metoda za lemljenje);

8. Mehanička obrada i čišćenje površine proizvoda;

9. Poliranje proizvoda: ručno ili mašinski:

10. Pranje gotovih proizvoda;

11. Kontrola i pakovanje.

Ovde se neće obrazlagati pojedinačno svaki deo tehnološkog procesa, ali se podrazumeva da svaki deo procesa bude korektno obrađen, prema uputstvu tehnologa.