Nošenje burmi je običaj koji se proširio iz Evrope na ostatak sveta. U nekim delovima sveta, burma se nosi na desnoj ruci, za razliku od većine sveta koji upražnjava nošenje burme na levoj ruci. Burma simbolizuje brak i obe strane je nose kao simbol sklapanja bračnog saveza i stupanja u zajednički život.

burme od zutog zlataBurme belo zlatoburme zuto i belo zlato sa cirkonom

Predbračni običaji

Prema nekim običajima, burma predstavlja poslednji poklon koji se daje,sa burmom se može predati i verenički prsten, pre  stupanja u brčnu zajednicu.

Evropska tradicija nalaže graviranje imena i datuma venčanja na unutrašnjoj strani burme, ovaj običaj je ostao popularan do današnjih dana.

Stari običaji hrišćana i pravoslavaca koji se obavlja za vreme venčanja je razmena burmi,tradicionalna ceremonija koja se obavlja tako što sveštenik stavlja na prst mlade burmu od srebra, a na prst mladoženje burmu od zlata, posle čega ih blagoslovi Svetom vodom.  Danas, burme su uglavnom od istog materijala, uglavnom zlatne, mada neretko se dešava da mladenci uzmu potpuno različit model burmi, nekada i od dve ili tri vrste zlata, od platine ili srebra.

ekskluzivne burmeburme belo zlato

U nekim evropskim zemljama, venčana burma i verenički prsten su isto, i burma dobija svoje pravo značenje kada prestaje da bude venčani prsten nakon graviranja i stavljanja na drugu ruku.
Kada se burma razlikuje od vereničkog prstena, postavlja se pitanje da li verenički prsten nositi tokom ceremonije venčanja?

Burme, znak vernosti

Burme, znak vernosti

U tom slučaju, mlada na venčanju nosi verenički prsten, a burmu stavlja preko njega ukoliko se prsten nalazi na levoj ruci na mestu za burmu. Posle venčanja mlada može da stavi prsten sa leve ruke na desnu, kako bi se sprečilo da se prsten ogrebe od didra sa burmom. U suprotnom, verenički prsten se može nositi za vreme venčanja na desnoj ruci. Postoji još jedan način, a to je da se verenički prsten pre venčanja preda deveruši, koja ga nakon venčanja vraća, i zatim ga mlada stavlja na ruku.

Tradicija nošenja burme na levoj ili desnoj ruci

Nošenje burme na levoj ruci potiče od mišljenja da do četvrtog prsta leve ruke ide vena ljubavi (“vena amoris”), odnosno vena koja je prema tradiconalnom verovanju povezana direktno sa srcem.